Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non dân lập Giáo dục đào tạo
2 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục đào tạo
3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Giáo dục đào tạo
4 Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Giáo dục đào tạo
5 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục đào tạo
6 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Tiểu học tư thục. Giáo dục đào tạo
7 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học. Giáo dục đào tạo
8 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non tư thục. Giáo dục đào tạo
9 Cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường trung học cơ sở tư thục. Giáo dục đào tạo
10 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục đào tạo
11 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
12 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
13 Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục đào tạo
14 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Giáo dục đào tạo
15 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Giáo dục đào tạo
16 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
17 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
18 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
19 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
20 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 29 kết quả.
của 2