Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực HTX và doanh nghiệp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh HTX và doanh nghiệp
2 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
3 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
4 Đăng ký lập hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
5 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện). HTX và doanh nghiệp
6 Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã khi di chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. HTX và doanh nghiệp
7 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
8 Giải thể hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
9 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
10 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
11 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
12 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX, danh sách ban quản trị, ban kiểm sóat HTX. HTX và doanh nghiệp
13 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác. HTX và doanh nghiệp
14 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
15 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách. HTX và doanh nghiệp
16 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia. HTX và doanh nghiệp
17 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập. HTX và doanh nghiệp
18 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất. HTX và doanh nghiệp
19 Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
20 Đăng ký điều lệ hợp tác xã sữa đổi. HTX và doanh nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 26 kết quả.
của 2