Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình Nông nghiệp & PTNT
2 Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình. Nông nghiệp & PTNT
3 Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình. Nông nghiệp & PTNT
4 Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại). Nông nghiệp & PTNT
5 Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn). Nông nghiệp & PTNT
6 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nông nghiệp & PTNT
7 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & PTNT
8 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & PTNT
9 Tiếp nhận hộ di dân Nông nghiệp & PTNT
10 Di dân ở nơi đi Nông nghiệp & PTNT
Hiển thị 10 kết quả
của 1