Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật.
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật.
2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật.
Hiển thị 2 kết quả
của 1