Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Hiển thị 5 kết quả
của 1