Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hiển thị 1 kết quả.