Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Giáo dục đào tạo
2 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục đào tạo
3 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo
4 Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo
5 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục đào tạo
6 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo
7 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo
8 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo
9 Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục đào tạo
10 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục đào tạo
11 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo
12 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo
13 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo
14 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo
15 Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo
16 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục đào tạo
17 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
18 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo
19 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo
20 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2