Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Phước Trung triển khai chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 02/3, Đảng bộ phường Phước Trung tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cho 280 đảng viên trong đảng bộ, giáo viên trường học, cán bộ công nhân viên phường và lực lượng Công an - Quân sự phường.

Tại buổi triển khai, các đại biểu đã được nghe thạc sỹ Hà Trung Thành - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và công tác sinh viên thuộc Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh trình bày các nội dung cơ bản như: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị này, Đảng bộ phường Phước Trung sẽ chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, viết bài thu hoạch chuyên đề 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chỉ đạo cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018./.

 

Phúc Thành