Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Hội phụ nữ Phước Hưng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ngày 01/3 Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phước Hưng tổ chức họp mặt truyền thống, tuyên dương mạnh thường quân ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Thị Định và cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi; hội thi tìm hiểu nghị quyết trung ương 4 khóa VII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tại buổi họp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và 03 chi hội phụ nữ khu phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với 05 nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm là: Phát huy sáng kiến, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết cảu đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Cuộc vận động "Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nội dung sôi nổi trong buổi họp mặt là thi tìm hiểu nghị quyết trung ương 4 khóa VII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được tổ chức theo hình thức "rung chuông vàng" với sự tham dự của 40 thí sinh thuộc 03 chi hội phụ nữ khu phố và đội nữ công đoàn viên phường. /

 

Quốc Lương