Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Đại hội Hội Nông dân xã Long Phước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 15/3, Hội nông dân xã Long Phước vừa tiến hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023; tổng kết công tác hội và phong trào nông dân trong 5 năm 2012 – 2017; để ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ  2018 – 2023 và bầu Ban chấp hành hội khóa mới.  Đây là đơn vị được Hội Nông dân thành phố chọn tổ chức đại hội điểm.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, hội Nông dân xã Long Phước đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân và phát động thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội đã phối hợp tổ chức 03 hội thảo đầu bờ, 61 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho gần 3.000 lượt hội viên. Đề nghị hỗ trợ hội viên nông dân phát triển nông nghiệp với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giải ngân 08 dự án nuôi bò, dê và trồng rau má có 95 hộ tham gia với tổng số tiền 02 tỷ 730 triệu đồng; tín chấp từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho 576 hộ vay với tổng dư nợ trên 16 tỷ đồng. Trong 05 năm, có 3.362 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 50% so với hộ đăng ký. Ngoài ra, nông dân đã tự nguyện hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc trị giá trên 8,1 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng; tự đầu tư trên 01 tỷ đồng xây dựng hầm bioga trong chăn nuôi, nhà vệ sinh nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Long Phước tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động sát với thực tiễn, phù hợp với tình hình của địa phương. Đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ vốn; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm phát huy mọi nguồn lực, sáng tạo của hội viên nông dân vào phát triển sản xuất; phấn đấu giảm 100% hộ hội viên nghèo và trên 50% hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đại hội bầu Ban chấp hành Hội Nông dân xã Long Phước nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 15 thành viên và bầu 31 đại biểu dự đại hội cấp trên./.

 

Bích Liên