Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2018

Ngày 5-4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I-2018, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Lê Hoàng Hải, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết: Trong quý I-2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm nổi bật: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 7,19%; Nông nghiệp tăng 3,50%, ngư nghiệp tăng 4,04%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,20%; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 3,65%; Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 12,15%; Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu tăng 14,57%; Kim ngạch nhập khẩu tăng 2,79%. Giá cả hàng hóa ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 3-2018 tăng 0,54% so với tháng 12-2017.

Các ngành y tế, GD-ĐT, KH-CN, VH-TT triển khai nhiều hoạt động thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã triển khai công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em, tỷ lệ đạt trên 98%. Chất lượng dịch vụ y tế và khám, chữa bệnh có bước cải thiện.

Về lao động việc làm, trong quý I-2018 đã giải quyết việc làm cho 5.959 lượt lao động, đạt 18% kế hoạch; Tổ chức 9 lớp đào tạo nghề cho 225 lao động nông thôn tại TP. Vũng Tàu và các huyện: Tân Thành, Đất Đỏ, Côn Đảo.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Trong công tác chính trị tư tưởng đã tổ chức 467 lượt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ… Ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp cơ sở, cấp phòng các sở, ban, ngành của tỉnh; Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành tập trung đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I-2018. Trên cơ sở nhận diện những hạn chế, các đại biểu đã nêu ra những giải pháp để khắc phục. Ngoài ra, các đại biểu còn cho các ý kiến về phương án đầu tư cầu Phước An và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lê Hoàng Hải, Giám đốc Sở KH-ĐT, báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh quý I-2018.

Đồng chí Lê Hoàng Hải, Giám đốc Sở KH-ĐT, báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh quý I-2018.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn