Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố triển khai kế hoạch duy trì Điểm Tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng

Ngày 05/4, UBND thành phố Bà Rịa họp triển khai kế hoạch duy trì Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, năm 2018, thành phố Bà Rịa tiếp tục duy trì hoạt động 03 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng tại 03 Trạm y tế phường Phước Hiệp, Kim Dinh và xã Long Phước. Các điểm tư vấn có nhiệm vụ tư vấn giúp người nghiện lựa chọn phương pháp điều trị nghiện thích hợp và tuân thủ điều trị; tư vấn dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; Kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho người nghiện, giúp người nghiện tiếp cận với các cơ sở cung cấp dịch vụ, vay vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm để hòa nhập cộng đồng bền vững. Tại các Điểm Tư vấn xây dựng các Nhóm Tự lực của người sử dụng ma túy và hướng dẫn hoạt động, đây sẽ là cầu nối của điểm tư vấn để tiếp cận với người sử dụng ma túy.

Các Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi thông qua tăng cường sự tiếp cận người nghiện ma túy, hướng người nghiện ma túy và gia đình họ tới các dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế hiệu quả hơn; làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp, các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, phục hồi, phòng tránh tái nghiện./.

 

Bích Liên