Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Hội phụ nữ Long Phước chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Liệt sỹ

Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2017, Hội Phụ nữ xã Long Phước thực hiện mô hình chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Liệt sỹ trong xã.

Hiện nay, hội Phụ nữ xã đang chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Nguyễn Thị Ngà 95 tuổi, ngụ ở ấp Nam, mẹ của Liệt sỹ hy sinh thời kỳ chống Mỹ. Hàng quý, Ban Thưởng vụ hội phụ nữ xã và Chi hội phụ nữ ấp Nam cử người đến thăm hỏi tình hình hình sức khỏe, đời sống, tặng 300.000 đồng từ nguồn quỹ hội và 10 kg gạo từ mô hình "hũ gạo tình thương" của hội Phụ nữ xã, dọn dẹp vệ sinh nhà ở…

Hoạt động phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Liệt sỹ của hội Phụ nữ xã Long Phước vừa thiết thực trong việc làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, vừa góp phần thể hiện tinh thần, đạo nghĩa đền ơn đáp nghĩa, động viên mẹ Liệt sỹ cao tuổi thêm niềm vui trong cuộc sồng ./.

 

Quốc Lương