Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa tổng kết phong trào toàn dân phòng cháy- chữa cháy năm 2017

Ngày 10/4, Thành phố Bà Rịa tổ chức tổng kết phong trào " Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" năm 2017. Đến dự có Đại tá Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh; ông Trần Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa.

Năm 2017, UBND thành phố Bà Rịa chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố; UBND các xã phường và các doanh nghiệp, trường học, chợ… đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, các cuộc họp, sinh hoạt, tọa đàm, giao lưu, thông qua người có uy tín, nói chuyện chuyên đề, các hội thao và diễn tập phương án chữa cháy.

Hiện nay thành phố Bà Rịa đã củng cố, kiện toàn 11 đội phòng cháy chữa cháy với 151 thành viên tại các phường- xã và thành lập mới 55 đội PCCC dân phòng với 631 thành viên tại khu phố- ấp, tổ dân cư. Trong năm 2017, trên địa bàn thành phố Bà Rịa xảy ra 01 vụ cháy tại cửa hàng xe máy và 08 tin báo cháy, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng và chuyên ngành kịp thời dập tắt, không để xảy ra cháy lan, gây thiệt hại lớn về tài sản và người.

Năm 2018, thành phố Bà Rịa tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" theo 07 nội dung là tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC; phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng, lực lượng vũ trang, cơ quan doanh nghiệp nhằm phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra; Quán triệt thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" đó là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với vận động nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC

 Dịp này, UBND thành phố Bà Rịa khen thưởng 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân phòng cháy chữa cháy" năm 2017.

 

Phúc Thành