Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Tân Hưng
Chiều ngày 09/4, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính thành phố Bà Rịa do ông Hồ Minh Trung - Trưởng phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra và làm việc tại UBND xã Tân Hưng 
Báo cáo của UBND xã Tân Hưng cho biết: Trong quý I năm 2018, UBND xã đã chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý, tổ chức bộ máy tinh gọn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra công vụ và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, các ấp. 
Trong thời gian qua, UBND xã không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là không có đơn tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong cán bộ công chức cơ quan, đơn vị trực thuộc xã. 
Về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, từ 01/01/2018 đến 30/3/2018 bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và giải quyết 1.336 hồ sơ gồm các lĩnh vực hộ tịch; chứng thực; đất đai và các hồ sơ hành chính thông thường, đạt 100% số hồ sơ tiếp nhận
Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp uỷ, chính quyền xã Tân Hưng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó đề nghị UBND xã Tân Hưng cần tập trung thực hiện một số nội dung trong thời gian tới như.
Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về cải cách hành chính; cần quản lý tốt các công văn đến, đi và các văn bản ban hành, giấy hẹn tiếp nhận và trả kết quả cho công dân... nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi đến làm việc./
 
Kim Liên