Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Giao ban công tác tuyên giáo quí I/2018

Sáng ngày 12/4, Ban Tuyên giáo thành ủy tổ chức hội nghị giao ban  quí I/2018 báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên giáo, các hoạt động khoa giáo quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II.

Hội nghị đã thào luận, tham gia nhiều ý kiến phản ảnh tình hình tư tưởng cùa cán bộ, đảng viên và nhân dân; tình hình dư luận xã hội nổi bật trong thời gian qua; những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, thuận lợi và khó khăn trong sử dụng bảo hiểm y tế mới….nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2018 tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân thành phố ổn định, đoàn kết. Cán bộ, đảng viên gương mẫu và làm nòng cốt trong vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Tuyên giáo thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và thực hiện chuyên đề năm 2018 về "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII với 99,2% đảng viên, 100% công chức, viên chức chưa là đảng viên và 92,3% hộ dân tham gia học tập.

Công tác tuyên giáo của thành phố trong quý II/2018 tập trung tuyên truyền đậm nét các ngày kỷ niệm: Giải phóng miền Nam 30/4; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Phối hợp với các ngành khoa giáo tham mưu triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp về công tác khoa giáo, văn hóa…./

 

Quốc Lương