Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành đoàn Bà Rịa triển khai chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 07/11, trên 200 đoàn viên – thanh niên là Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn lớp, học sinh các trường trung học phổ thông Bà Rịa, Châu Thành, Nguyễn Bỉnh Khiêm tham dự Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hành tiết kiệm chống lãnh phí do Thành đoàn Bà Rịa tổ chức.

Hiội nghị được nghe anh Nguyễn Văn Tuân- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Thường vụ thành đoàn Bà Rịa yêu cầu các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nâng cao hơn nữa nhận thức về giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu. Đề ra các tiêu chí sát với thực tế đơn vị về xây dựng phong cách của người thủ lĩnh thanh niên. Việc xây dựng kế hoạch phải gắn với tổ chức hoạt động đoàn và thanh niên tại trường mình một cách nghiêm túc.

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên./

 

                                                                   Kim Liên

 

 

 

 

 

--