Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

BÀ RỊA VŨNG TÀU: PHÁT HUY MỐI LIÊN HỆ MẬT THIẾT GIỮA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VỚI CÁC CẤP ỦY ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 

NADSO - Chiều ngày 12.4, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
 

Quán triệt chủ trương trên, công tác thực hiện nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)
 ở TP.Bà Rịa trong suốt thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực: Công tác dân vận từng bước đi vào chiều sâu, giám sát và phản biện xã hội bước đầu được triển khai và thực hiện có hiệu quả, Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai trong thực tiễn, công tác tiếp dân và giải quyết tốt một số kiến nghị, bức xúc của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điển hình, trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn TP.Bà Rịa đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại đoàn kết toàn dân tộc. Mối liên hệ mật thiết giữa quần chúng nhân dân với các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố ngày càng được củng cố, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tỷ lệ người dân hài lòng với thái độ, cung cách phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa thành phố đạt 95,67%. TP.Bà Rịa đã vận động hơn 36,3 tỷ đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và "Vì người nghèo"; sửa chữa, xây mới 1.758 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; đầu tư xây dựng 238 công trình giao thông, 261 công trình giáo dục, y tế, công trình phúc lợi… Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp của TP.Bà Rịa trong việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần quan tâm triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó chú trọng thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với người dân, tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể các cấp…
 
(theo báo nhiepanhdoisong.vn ngày 13/4/2018)