Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Xã Hòa Long bàn giao 2 nhà tình nghĩa

Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam, ngày 13/4 UBND xã Hòa Long tổ chức lễ bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa tại ấp Tây, xã Hòa Long.

Căn nhà tình nghĩa thứ nhất được trao cho hộ bà Nguyễn Thị Hốt, sinh năm 1924, là mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Trí. Căn thứ hai được trao cho gia đình ông Trương Bình Khiêm, sinh năm 1955, là thương binh 4/4; cả hai gia đình đều khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có diện tích 36 m2, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng được trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thành phố Bà Rịa.

Việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách là việc làm hết sức thiết thực, thể hiện tấm lòng tri ân và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, động viên, khích lệ về mặt tinh thần, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

 

Bích Liên.