Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa mờ rộng

Ngày 20/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố .Bà Rịa tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Trong quý I, Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đạt theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Giá trị các ngành kinh tế thành phố đều đạt 25% so với kế hoạch cả năm, trong đó ngành dịch vụ thương mại tăng 7,1%, ngành nông – ngư – diêm nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 154,4 tỷ đồng đạt 29,9% kế hoạch năm. Thành phố hoàn thành hồ sơ đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Trong quí I đã giải quyết trợ cấp cho đối tượng xã hội, trợ cấp ưu đãi, thăm tặng quà đối tượng chính sách...cho 26.400 lượt người với tổng kinh phí 22 tỷ đồng, cấp 7.577 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tai nạn giao thông đều giảm so với củng kỳ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thường vụ Thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai và hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kiện toàn bộ máy, tổ chức các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết 09 ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn thành phố; thông qua chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Tại hội nghị, Ban thường vụ thành ủy đã khen thưởng 06 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2017, 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2013-2017.

 

Quốc Lương