Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa sơ kết công tác xây dựng quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị tại các Doanh nghiệp, công ty xí nghiệp năm 2017

Ngày 26/4, Ban chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa tổ chức sơ kết công tác xây dựng quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Bà Rịa trong năm 2017.

Trên địa bàn thành phố Bà Rịa hiện có 796 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 04 công ty xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với hơn 16.000 lao động. Xác định xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2017, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa đã quán triệt, triển khai, rà soát trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc tại các doanh nghiệp. Các bộ phận phối hợp với các ngành liên quan tiến hành lập danh sách trích ngang, sổ theo dõi và tiếp nhận thông tin của lực lượng chính trị nòng cốt; xây dựng lực lượng tin cậy tại các doanh nghiệp nhằm kịp thời theo dõi, nắm tình hình. Đồng thời, có các biện pháp tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, công nhân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, từng bước tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng chính trị nòng cốt là dự bị động viên ổn định công ăn việc làm đến các chính sách an sinh xã hội, chế độ phụ cấp, từng bước tạo điều kiện ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế địa phương.

Trong thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa sẽ tổ chức bồi dưỡng cách thức cung cấp thông tin, tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá, tham mưu, đề xuất xử lý thông tin cho lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Bà Rịa./.

 

Phúc Thành