Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Ngày 27/4, UBND thành phố Bà Rịa họp triển khai Kế hoạch xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2017 – 2018 và tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học năm học 2018 – 2019.

Theo Kế hoạch, thành phố Bà Rịa thực hiện xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2017 – 2018 trước ngày 25/5/2018. Đối với những học sinh chưa được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học sẽ được ôn tập, kiểm tra lại để xét công nhận lần 2 vào ngày 27/6/2018. Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở một lần ngày 19/5/2018.

Đối với công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019, ở cấp Mầm non tuyển sinh theo địa bàn cư trú, đảm bảo 100% trẻ 05 tuổi đều đi học; ở cấp Tiểu học tuyển sinh theo địa bàn cư trú, thời gian từ ngày 2 đến 21/7/2018, đảm bảo 100% trẻ 06 tuổi vào lớp 1; ở cấp Trung học cơ sở, đăng ký xét tuyển từ ngày 02 đến 21/7/2018. Riêng đối với lớp 6 nguồn chất lượng cao trường Trung học cơ sở hoàn thành tuyển sinh trước ngày 01/7/2018 với chỉ tiêu 03 lớp 105 học sinh. Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông theo phương thức thi tuyển 03 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh trong 02 ngày 12 và 13/6/2018.

UBND thành phố Bà Rịa đề nghị Phòng giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục chỉ đạo các trường học hoàn thành chương trình dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định hiện hành; thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục và thời gian xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh; làm tốt việc tư vấn, đăng ký dự thi cho học sinh khối 9 thi tuyển vào lớp 10. Yêu cầu UBND các xã phường khẩn trương rà soát lại danh sách số trẻ 5, 6 tuổi tại địa bàn, phối hợp tốt với các trường học để công tác tuyển sinh đầu cấp đạt hiệu quả cao./.

 

Bích Liên