Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Phường Phước Hưng ký kết trách nhiệm thực hiện vệ sinh môi trường trong chăn nuôi

Ngày 10/5, UBND phường Phước Hưng tổ chức hội nghị ký kết trách nhiệm thực hiện mô hình dân vận khéo về Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2018.

Tại hội nghị, UBND phường vả các hộ chăn nuôi đã cam kết trách nhiệm bảo vệ môi trường theo đó: UBND phường chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý tổng thể hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến các qui định pháp luật về chăn nuôi, thú y. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã ký kết và xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các qui định tách biệt khu vực chuồng nuôi với nhà ở để dễ vệ sinh, khử trùng. Phải có nơi để chức, có hố để xử lý chất thải lỏng. Thường xuyên quét dọn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để mùi hôi do chăn nuôi phát tán gây ảnh hưởng môi trường xung quanh, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Không vứt xác động vật bệnh, chết ra môi trường và thải nước thải ra vỉa hè, lòng lề đường. Chấp hành nghiêm túc chế độ kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường.

UBND phường sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ 02 tháng/ lần.

Việc ký cam kết trách nhiệm giữa UBND phường Phước Hưng vả các hộ chăn nuôi trong phường nhằm tăng ý thức và trách nhiệm của người chăn nuôi trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng xã hội ./.

 

Quốc Lương