Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7

Chiều 17/5, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Tham dự tại điểm cầu thành phố Bà Rịa có Thường trực thành ủy, các ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ thành phố; bí thư – phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa đã thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, trọng tâm là các nội dung được hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất ban hành quyết nghị là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 và về công tác cán bộ./.

 

Quốc Lương