Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Họp mặt Cựu Chiến binh tiểu đoàn 445 xã Long Phước lần thứ XXI

Ngày 19/5, Tại đền thờ Liệt sỹ xã Long Phước, tổ liên lạc Cựu chiến binh tiểu đoàn 445 xã Long Phước tổ chức họp mặt lần thứ XXI, năm 2018. Các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh linh các anh hùng liệt sỹ và tưởng nhớ các đống đội đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; Ôn lại truyền thống hào hùng của Tiểu đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; giao lưu văn nghệ và thăm hỏi đời sống, sức khỏe của nhau.

Tiểu đoàn 445 được thành lập ngày 19/5/1965 đúng vào ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Suối Rao, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Sự ra đời của đơn vị đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành của quân và dân Bà Rịa – Long Khánh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ ngày thành lập đến ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn Miền Nam, Tiểu đoàn đã tổ chức hàng trăm trận đánh lớn cấp đại đội và tiều đoàn, với nhiều trận đánh  lớn tiêu biểu như trận Đá Giăng, Long Hải; trận đánh Mỹ ở vườn mít, Sông Cầu; trân đánh Mỹ tại địa đạo Long Phước; đánh quân Úc ở xã Long Tân…

Ngày nay, trong cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh tiểu đoàn 445 vẫn giữ vững và phát huy truyền thống "Anh bộ đội cụ Hồ" trong xây dựng đời sống gia đình và tham gia xây dựng địa phương.

Các Cựu Chiến binh khu vực xã Long Phước, thành phố Bà Rịa duy trì họp mặt hàng năm vào ngày kỷ niệm thành lập đơn vị để thăm hỏi nhau, qua  đó giáo dục con cháu giữ vững và noi theo truyền thống của cha anh

                     

Quốc Lương