Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của BCHTW khóa XI về công tác dân vận

Sáng ngày 06/6, Ban Thường vụ thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" . Ông Phạm Hòa, Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; Trần Văn Lợi, Phó bí thư thường trực thành ủy; Nguyễn văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác dân vận trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận ở cơ sở, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền của cơ quan nhà  nước các cấp; thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Toàn thành phố đã xây dựng triển khai thực hiện 544 mô hình, điển hình dân vận khéo. Các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào  thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Phương thức vận động quần chúng có nhiều đổi mới, gắn tuyên truyền, vận động với chăm lo lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong 5 năm qua, mặt trận, các đoàn thể đã giới thiệu 583 hội viên, đoàn viên ưu tú kết nạp vào đảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ thành ủy tặng Giấy khen cho 04 cá nhân và 10 tập thể đạt thành tích trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 25 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" 

                            

Quốc Lương