Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chiều ngày 06/7, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 896 về tổng thể hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được nghe giới thiệu tổng quan về dự án cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư với những nội dung trọng tâm như: mục tiêu của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quy mô, địa điểm đầu tư, nguyên tắc quản lý, quyền và nghĩa vụ của công dân về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; số định danh cá nhân; công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin, kết nối, chia sẽ và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thành phố Bà Rịa thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án 896 gồm 16 thành viên, do ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban. Giao cho Công an thành phố là cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện và chuẩn bị tất cả những điều kiện phục vụ cho đề án. Theo kế hoạch, từ ngày 15/7/2018, thành phố Bà Rịa bắt đầu triển khai thu thập thông tin dân cư.

Việc thực hiện dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giấy tờ công dân, hướng tới mô hình Chính phủ điện tử./.

 

Bích Liên