Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa triển khai kế hoạch kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Ngày 05/7, UBND thành phố Bà Rịa họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2018.

Theo kế hoạch, các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố và các xã phường sẽ tập trung, phối hợp thực hiện các hoạt động trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thông qua việc huy động các nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; biểu dương gương người có công tiêu biểu; khẩn trương chỉnh trang bia tưởng niệm, đền thờ liệt sỹ, thực hiện tốt việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ năm nay, thành phố Bà Rịa sẽ tổ chức 15 đoàn đến thăm và tặng quà cho 350 đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn thành phố./.

 

Bích Liên