Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khai mạc Kỳ họp thứ Tám – HĐND tỉnh Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng ngày 18/7/2018, tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khai mạc Kỳ họp thứ Tám để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; đề ra phương phướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; đồng thời, xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Đình Khoa - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Ông Trần Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì hội nghị.
 

Các đồng chí Chủ trì Kỳ họp Thứ Tám-HĐND tỉnh Khóa VI

Cùng tham dự kỳ họp còn có Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Nguyễn Văn Trình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung trí tuệ để thảo luận, đề xuất giải pháp và quyết định một cách chuẩn xác các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, để có thể cộng lực cùng UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra cho cả năm 2018, một năm có yếu tố then chốt của cả nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong buổi sáng nay, Kỳ họp đã nghe ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Ông Lê Ngọc Khánh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2018.

Các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 và báo cáo thẩm tra tóm tắt tình hình thi hành pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

Tiếp đó, Kỳ họp nghe Ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về Kỳ họp thứ 5-Quốc hội Khóa 14 và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 06 tháng đầu năm 2018. Ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo giám sát tóm tắt việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 và thứ 7; báo cáo tóm tắt việc thực hiện kiến nghị của các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh năm 2017…

Chiều cùng ngày, Kỳ họp đã nghe lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh lên báo cáo kết quả thẩm tra các Đề án, Tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

                                                                                      Mạnh Đức (theo hdnd.baria-vungtau.gov.vn)