Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Phường Long Tâm sơ kết 03 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập

Ngày 05/7, phường Long Tâm tổ chức sơ kết 03 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn phường giai đoạn 2016-2018.

Qua 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn phường Long Tâm, nhận thức của người dân về học tập suốt đời, học thường xuyên, hướng tới xã hội học tập được nâng lên.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Từ đó nhân dân tích cực tham gia xây dựng "gia đình học tập", "cộng đồng học tập".... thực hiện tốt quy ước khu phố, tạo điều kiện cho con em theo học đầy đủ các cấp học; tham gia giúp đỡ, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo làm giàu chính đáng.

Hiện toàn phường có 1.115 hộ đạt danh hiệu "gia đình học tập", chiếm 86,77% so với tổng số hộ trên địa bàn phường; 5/5 khu phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 3 trường học và chi hội cơ quan đạt danh hiệu đơn vị học tập, đạt 100%.

 Tại hội nghị sơ kết, Hội khuyến học thành phố Bà Rịa khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân; UBND phường Long Tâm khen thưởng 07 tập thể và 03 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong công tác nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2018./.

 

Phúc Thành