Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Phường Phước Hưng phát động phong trào đảng viên tình nguyện

Ngày 25/8, Đảng ủy phường Phước Hưng vừa tổ chức lễ phát động và ra quân thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh năm 2018 nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện cuộc vận động" toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phát động phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh năm 2018, Đảng ủy phường Phước Hưng yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ chức cho đảng viên đăng ký thực hiện theo 05 nội dung cốt lõi là: Tham gia phát triển kinh tế, tich cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đồi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy phường Phước Hưng đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2018, mỗi chi bộ có từ 50 – 60% đảng viên đăng ký tình nguyện tham gia ít nhất 01 việc xây dựng quê hương; năm 2019 có trên 80% đảng viên đăng ký tình nguyện.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và nhân dân trong phường tiến hành dọn vệ sinh trong khuôn viên trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường và các tuyến đường; tẩy xóa các quảng cáo trái phép và xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiến lề đường, vỉa hè.

 

Quốc Lương