Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Bí thư thành ủy thăm và làm việc với xã Hòa Long

Ngày 18/9, ông Đặng Minh Thông, Bí thư thành ủy đến thăm và làm việc với đảng ủy – UBND xã Hòa Long. Tại buổi làm việc Bí thư thành ủy đã tìm hiểu trao đổi một số vấn đề về công tác xây dựng đảng; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân, công tác giảm nghèo; vấn để bảo vệ môi trường; hoạt động của trung tâm văn hóa học tập cộng đồng…

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND xã Hòa Long cho biết: hiện nay, xã Hòa Long đang duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới như: nâng cấp các tuyến đường giao thông, cơ sở hạ tầng văn hóa – thể thao; vận động lắp đặt đèn chiếu sáng; triển khai và thực hiện xây dựng chợ văn minh thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Trong 9 tháng năm 2018, xã Hòa Long xây dựng mới 02 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 02 căn với tổng kinh phí 130 triệu đồng; giải ngân cho 65 hộ vay vốn với số tiền 884 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo trong xã hiện còn 0,41%. Thu nhập bình quân đầu người ở mức 48.590.000 đồng / năm. Địa phương đã hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình sản xuất như: trồng hoa lan, cây cảnh, trồng nấm, các loại cây ăn trái cho thu nhập cao như: sầu riêng, bưởi, măng cụt…

Ông Đặng Minh Thông đã biểu dương những nỗ lực của đảng bộ - chính quyền xã Hòa Long trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý xã Hòa Long tiếp tục duy tu, bảo quản cơ sở vật chất hạ tầng; quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tăng thu nhập của người dân và các chương trình hỗ trợ giảm nghèo. Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; thực hiện tốt quy chế làm việc; đẩy mạnh phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ./

 

Quốc Lương