Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Bí thư thành ủy thăm và làm việc với xã Long Phước

Sáng 18/9, ông Đặng Minh Thông, Bí thư thành ủy Bà Rịa đến thăm và làm việc với Đảng ủy – UBND xã Long Phước về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và đặc biệt quan tâm về việc duy trì và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới.

Báo cáo của UBND xã cho biết: để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, xã Long Phước đã tổ chức triển khai các quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất và xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để các hộ dân thực hiện nhà ở, sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường giao thông, kênh mương thủy lợi, hệ thống điện, đèn chiếu sáng. Tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế để nâng cao thu nhập của người dân như: trồng rau má, suầu riêng, bưởi da xanh, nuôi bò vỗ béo…đồng thời quan tâm thực hiện chương trình giảm nghèo. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trong xã ở mức 45,724 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 0,2%. Tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị ổn định.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương và ý kiến của các ngành thành phố, ông Đặng Minh Thông, Bí thư thành ủy Bà Rịa đề nghị UBND và các ngành chức năng thành phố đẩy mạnh mời gọi doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến vào địa bàn gắn với vùng sản xuất nguyên liệu để tạo việc làm, nâng thu nhập cho người dân; quan tâm hỗ trợ vốn cho người dân đầu tư chuyển đổi ngành nghề và mở rộng sản xuất; có kế hoạch và phương án khả thi trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; đồng thời phải quan tâm bảo vệ môi trường, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm văn hóa học tập cộng đồng..,

 

Quốc Lương