Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Giao ban công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng năm 2018

Ngày 01/10, Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động công7 tác tuyên giáo 9 tháng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng qua, Ban Tuyên giáo thành ủy đã tham mưu Thành ủy ban hành các văn bản thực hiện chuyên đề năm 2018 về "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện số 05 của Bộ Chính trị; tiến hành kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 05 đối với 03 đảng ủy phường. Các nghị quyết hội nghị trung ương 6 và 7; các chỉ thị của Ban Bí thư về công tác dân vận, tư tưởng được triển khai đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 99% và hộ dân trên 92%. Các hoạt động khoa giáo thực hiện hoàn thành theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hội nghị đã thảo luận về Tình hình tư tưởng cán bộ, công chức đoàn viên, hội viên và nhân dân; kinh nghiệm giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc; việc tổ chức học tập nghị quyết của đảng; tổ chức sinh hoạt học tập chuyên đề năm 2018; công tác tuyên truyền phong trào đảng viên tình nguyện; việc cấp phát sử dụng tài liệu thông tin của tỉnh, thành phố; công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ban Tuyên giáo thành ủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trọng tâm là: tăng cường việc ứng dụng các trang mạng xã hội đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên các trang mạng; tiếp tục tham mưu thành ủy thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII; tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của đảng về công tác khoa giáo ./.

 

Quốc Lương