Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành đảng bộ thành phố Bà Rịa

Ngày 05/10, Ban Chấp hành đảng bộ thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 16 mở rộng để đánh giá tình hình công tác lãnh đạo của đảng bộ 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2018.

Xác định năm 2018 là năm rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giữa nhiệm kỳ, nên đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức xây dựng đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả; việc tổ chức quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết luôn kịp thời; công tác đổi mới, kiện toàn bộ máy và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai và thực hiện đúng chương trình kế hoạch đề ra.

Kết quả trong 9 tháng, doanh thu dịch vụ - thương mại đạt 11.052 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 2.093 tỷ đồng, tăng 13%. Giá trị sản xuất ngành nông - ngư - diêm nghiệp 306 tỷ đồng, tăng 0,6%. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.  Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 612 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm, tăng 50,7% so với cùng kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa đã thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018 là: Tiếp tục có giải pháp mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn; các ban, ngành và chính quyền các phường, xã phối hợp xử lý triệt để đất công do dân bao chiếm; đề ra các giải pháp quyết liệt trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch; có giải pháp tăng thu nhập cho người dân tại 3 xã nông thôn mới; tăng cường thực hiện chỉ tiêu phát triển Đảng phấn đấu đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; có giải pháp hỗ trợ cho các chi, đoàn khu phố, ấp hoạt động hiệu quả hơn

 

Quốc Lương