Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Ban Dân vận thành ủy họp mặt và sơ kết phong trào thi đua dân vận khéo năm 2018

Ngày 10/10, Ban Dân vận thành ủy Bà Rịa tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10; sơ kết công tác dân vận 9 tháng năm 2019 và sơ kết phong trào thi đua dân vận khéo năm 2018.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó ban Dân vận tỉnh ủy; ông Đặng Minh Thông, Bí thư thành ủy đến dự.

Năm 2018, Ban Dân vận thành ủy đã kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào tôn giáo – dân tộc, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Thực hiện "năm dân vận chính quyền" 2018, UBND thành phố đã ban hành chỉ thị số 06 ngày 06/6/2018 về thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách cách hành chính đã nâng cao tình thần thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tỷ lệ hồ sơ giải qyết đúng hẹn ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố chiếm 99,56%. Giải quyết được 84% số đơn thư khiếu nại, dân nguyện. Hòa giải ở cơ sở được 23 vụ bất đồng, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, đạt 85% số vụ.  Phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được đẩy mạnh, năm 2018, các cơ quan đơn vị thành phố xây dựng và triển khai thực hiện 141 mô hình và điển hình dân vận khéo.  Mô hình dân vận khéo về bê tông hóa các tuyến đường hẻm và lắp đặt đèn chiếu sáng tiếp tục được phát huy với kết quả năm 2018, các phường xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 670 triệu đồng để  nâng cấp, bê tông hóa, lắp đèn chiếu sáng các tuyến đường ở khu dân cư

Đến dự và phát biểu tai buổi họp mặt ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và sơ kết công tác dân vận của thành phố, ông Đặng Minh Thông, bí thư thành ủy yêu cầu cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có năng lực và kinh nghiệp, biết tuyên truyền và tuyên truyền giỏi. Tiếp tục quán triệt, giáo dục quan điểm về công tác dân vận của Bác; phát huy vai trò tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở; đổi mới công tác dân vận; tăng cường đi cơ sở và nhạy bén với tình hình để tìm hiểu tâm tư và tư tưởng của quần chúng nhân dân; nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phụ những vấn đề còn hạn chế, yếu kém.

Dịp này, có 02 cá nhân ở thành phố được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp dân vận"; 09 tập thể và 02 cá nhân được UBND thành phố Bà Rịa. tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong tào thi đua dân vận khéo năm 2018

 

Quốc Lương