Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

HĐND tỉnh giám sát thực hiện đề án giảm nghèo tại thành phố Bà Rịa

Ngày 11/10, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do ông Huỳnh Văn Hồng - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Bà Rịa về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 47 năm 2016 của HĐND tỉnh về Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo báo cáo của UBND thành phố Bà Rịa, đầu giai đoạn 2016 - 2020, thành phố có 2.386 hộ nghèo, chiếm 9,43% so với tổng số hộ dân trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã được thành phố Bà Rịa và các xã phường triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của các hộ nghèo. Thành phố đã cấp hơn 39.300 lượt thẻ bảo hiểm y tế; miễn giảm học phí cho gần 8.000 lượt học sinh; xây mới và sửa chữa 132 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hơn 4.600 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn với tổng số tiền trên 125 tỷ đồng. Qua thực hiện các chương trình giảm nghèo, đến cuối năm 2017, thành phố giảm 1.342 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,43% xuống còn 4,24%.

Kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Hồng - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Bà Rịa đã triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo; phối hợp, lồng ghép nhiều chương trình, phong trào vào công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả tích cực. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, thành phố Bà Rịa cần quan tâm, trang bị cho hộ nghèo về kiến thức cuộc sống, nhận thức xã hội nhằm giúp họ có định hướng, động lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Huỳnh Văn Hồng cũng đề nghị thành phố Bà Rịa cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát, xác định hộ nghèo hàng năm theo các tiêu chí, bảo đảm khách quan, công bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo./.

 

Bích Liên