Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thành phố Bà Rịa năm 2018

Ngày 24/10, Hội nông dân thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) năm 2018 và triển khai phương hướng thực hiện phong trào thi đua NDSXKDG năm 2019.

Năm 2018,  Hội Nông dân thành phố đã phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân như: tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân; hỗ trợ vốn, mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo cho nông dân. Với kết quả đã phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức được 05 buổi hội thảo đầu bờ, 26 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 02 lớp dạy nghề trồng nấm cho gần 750 lượt hội viên nông dân tham dự. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã hỗ trợ cho nông dân 12,7 tỷ đồng vốn, giúp cho 491 lượt hộ nông dân đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Hỗ trợ cho 01 hộ nông dân phường Kim Dinh 3.000 con cá lóc giống, 30% thức ăn trị giá khảng 70 triệu đồng; hỗ trợ  02 hộ nghèo của phường Long Toàn và xã Hòa Long 10 con heo rừng giống nuôi trên công nghệ đệm lót sinh học với trị giá 32 triệu đồng; hỗ trợ hộ nghèo ở xã Tân Hưng 900 kg phân bón để trồng rau. Riêng nguồn kinh phí của Thành phố Bà Rịa hỗ trợ dê, gà giống và chi phí chuồng trại cho nông dân 02 xã Hòa Long và Long Phước hơn 36 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động trên, trong năm 2018, phong trào thi đua NDSXKDG trên địa bàn thành phố Bà Rịa có bước phát triển đáng kể, có 2.648 hộ được bình chọn NDSXKDG các cấp, trong đó cấp Trung ương 09 hộ, cấp tỉnh có 90 hộ, cấp thành phố 718 hộ, cấp cơ sở 1.831 hộ. Số hộ nghèo vượt khó trong năm là 140 hộ.

Tuy nhiên, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố cũng còn một số yếu kém cần khắc phục trong năm 2019 là: kết quả phong trào chưa đồng đều; công tác tuyên truyền vận động chưa làm chuyển biến nhận thức của một bộ phận nông dân trong việc khắc phục khó khăn nỗ lực vươn lên dẫn đến việc trông chờ ỷ lại. Sự phối kết hợp giữa hội nông dân với các ban ngành ở cấp cơ sở chưa chặt chẽ. Một số hội cơ sở chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chưa đề ra được những giải pháp hữu hiệu để thực hiện phong trào.

Dịp này, có 01 tập thể, 05 hộ sản xuất kinh doanh giỏi và 09 hộ thoát nghèo được UBND tỉnh tặng Bằng Khen. 03 tập thể, 04 hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu và 02 hộ nông dân thoát nghèo được UBND thành phố tặng Giấy Khen

                                                                             Kim Liên