Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa sơ kết phương án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Ngày 26/10, UBND thành phố Bà Rịa sơ kết thực hiện phương án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020, thí điểm tại phường Phước Hiệp năm 2017; và triển khai nhiệm vụ trên địa bàn các phường trung tâm thành phố giai đoạn 2018 – 2020.

 Báo cáo của UBND thành phố cho biết: Thực hiện phương án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, Từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018 UBND phường Phước Hiệp đã tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, đã cấp phát 1.750 tờ rơi hướng dẫn cách phân loại rác thải và trên 157.000 túi nilông đựng rác hai màu cho 1.620 hộ dân để phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Theo đó, đối với rác hữu cơ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà rịa thu gom xử lý hàng ngày; còn rác vô cơ được công ty thu gom theo đợt với tổng khối lượng 1.100 kg, chủ yếu là sành, sứ, thủy tinh vỡ…

Qua thực hiện cho thấy kết quả bước đầu phần lớn các hộ dân, khoảng 70% đã nâng cao được nhận thức, chủ động phân loại rác thải, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên người dân cũng có kiến nghị về việc sử dụng túi nilông đựng rác thải là chưa phù hợp, do túi nilông khó phân hủy trong môi trường tự nhiên; việc chưa xây dựng nhà máy xử lý rác thải dẫn đến việc phân loại rác thải đạt hiệu quả chưa cao, chưa thiết thực.

Thành phố Bà Rịa tiếp tục triển khai phương án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2018 - 2028, tiếp tục thí điểm tại phường Phước Hiệp và một số tuyến đường chính của các phường trung tâm thành phố. Không thực hiện hỗ trợ túi nilông đựng rác cho các hộ dân mà sẽ bố trí thùng đựng rác tập trung để đựng rác vô cơ tại một số địa điểm phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân biết về cách thức phân loại rác thải và lưu giữ an toàn. Phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt mục tiêu có 90% hộ dân của 08 phường và 60% hộ dân của 03 xã tham gia thực hiện hợp đồng đổ rác và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Bích Liên