Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy Bà Rịa giao ban tháng 10/2018

Ngày 31/10, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa tổ chức cuộc họp giao ban với thường trực HĐND – UBND; các chi đảng bộ trực thuộc, các phòng ban, đoàn thể thành phố và lãnh đạo UBND các phường - xã để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ tháng 10, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2018.

Trong tháng 10/2018, các ngành kinh tế của thành phố đều đạt 100% so với kế hoạch đề ra trong tháng và có mức tăng trưởng khá. Doanh thu thương mại dịch vụ tăng 29,9% so với thực hiện củng kỳ; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 16,3%. Hoàn thành các thủ tục để đề xuất Chính phủ công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách được 49,2 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch tháng. Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt; đảm bảo quốc phòng an ninh.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thành ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi "viết về những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong tháng phát triển được 35 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên mới kết nạp trong 10 tháng là 133 đảng viên, đạt 78% so với kế hoạch năm.

Cuộc họp thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới như: Việc quản lý tình trạng dạy thêm, học thêm và việc xây dựng đề án xã hội hóa 03 trường học, giải pháp kiểm soát quản lý môi trường giáo dục, giúp các em học sinh không bị lôi kéo bởi các trò chơi game online, các đối tượng xấu dụ dỗ. Công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư. Việc xét tuyển giáo viên nhằm đảm bảo công tác dạy và học trên địa bàn; việc thực hiện đề án sáp nhập Trung tâm văn hóa, Thư viện và Đài Truyền thanh; phòng Y tế với phòng lao động – Thương binh và Xã hội thành phố; công tác phát triển đảng viên và thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Minh Thông, Bí thư thành ủy đề nghị các cơ quan đảng, mặt trận thành phố phải tập trung hỗ trợ chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu các ngành thành phố chuẩn bị điều kiện và kế hoạch đón đầu tiềm lực đầu tư nước ngoài vào địa bàn; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư; chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất công; xây dựng kế hoạch thực hiện 12 mục tiêu về phát triển con người của tỉnh. Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 ./.

 

Quốc Lương