Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Bí thư thành ủy Bà Rịa làm việc với UBMTTQ và các tổ chức thành viên

Ngày 08/11, ông Đặng Minh Thông - Bí thư thành ủy Bà Rịa đã làm việc với UBMTTQ thành phố và các tổ chức đoàn thể của thành phố Bà Rịa, để tìm hiểu trao đổi một số vấn đề về công tác xây dựng tổ chức; các mô hình hoạt động và những khó khăn vướng mắc hiện nay trong công tác phối hợp và hoạt động phong trào.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở thành phố Bà Rịa đã tập trung thực hiện tốt  nhiệm vụ công tác được giao, tạo được nhiều phong trào hoạt động sôi nổi, chăm lo củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, tập hợp hội viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt. MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, huy động nguồn lực thực hiện các nội dung cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới", thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đề án của tỉnh, thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức đoàn thể đã phát biểu làm rõ hơn các nội dung, hoạt động của từng tổ chức đoàn thể, liên quan đến các hoạt động tham gia xây dựng đô thị thành phố loại II, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới, tuyên truyền vận động thực hiện đợt thi đua yêu nước, bám nắm cơ sở tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị, giám sát, phản biện xây dựng chính quyền…. Đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể với chính quyền thành phố, các địa phương cơ sở nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới….

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Bà Rịa – ông Đặng Minh Thông đề nghị: MTTQ và các tổ chức đoàn thể bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể hóa các nội dung, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đô thị văn minh - đô thị; nông thôn mới, nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, đề xuất, xử lý kịp thời các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. /.

 

Kim Liên