Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Long Phước

Sáng ngày 20/11, tổ đại biểu HĐND thành phố gồm ông Nguyễn Văn Trọng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Phước; ông Ngô Văn Chiến, Chánh Văn phòng UBND thành phố có buổi tiếp xúc với 100 cử tri xã Long Phước để thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố họp vào cuối năm nay; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và trả lời, giải trình ý kiến – kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8.

Cử tri xã Long Phước đồng tình với tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018, đồng thời có nhiều ý kiến, kiến nghị như: đề nghị thành phố xem xét xóa bỏ hoặc điều chỉnh lại các quy hoạch khi không thực hiện để người dân thuận lợi trong các hoạt động và giao dịch về đất đai. Đầu tư nâng cao chất lượng xã nông thôn mới về các tiêu chí đường giao thông, nước sạch cho người dân.

Cử tri cũng phản ảnh và đề nghị chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân đối với bộ phận một cửa của thảnh phố còn chậm, trễ nãi, và còn lảm sai lệch các thông tin trong hồ sơ của công dân  ./

 

Quốc Lương