Hoạt động xã-phường Hoạt động xã-phường

Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long tổng kết năm 2018

Ngày 27/12/2018, Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2008 – 2018 và tổng kết công tác hội năm 2018.

Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội chữ thập đỏ xã Hòa Long đã tuyên truyền, vận động nhiều nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân, đến các ban ngành, đoàn thể xã, chi bộ, ban điều hành các ấp, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia hưởng ứng tích cực bằng nhiều hình thức như trợ cấp gạo, tiền hàng tháng; xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, cấp xe lăn, xe lắc, cấp học bổng....Hội chữ thập đỏ xã đã khảo sát và lập hồ sơ 109 lượt đối tượng, qua đó 100% đối tượng đều được trợ giúp, với tổng giá trị trên 142 triệu đồng.

Báo cáo tổng kết của Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long năm 2018 cho thấy, Hội luôn chủ động trong việc huy động từ các nguồn lực xã hội và hội viên để cứu trợ thường xuyên, đột xuất cho các gia đình nghèo, bệnh tật, gặp rủi ro, tai nạn…. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân của Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long năm 2018 trên 510 triệu đồng. Vận động hiến máu tình nguyện được 273 đơn vị máu, vượt 91% chỉ tiêu giao. Nhiều năm liền, Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn thành phố.

Dịp này, có 02 cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng; UBND xã Hòa Long khen thưởng 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với  một địa chỉ nhân đạo giai đoạn 2008-2018"; Hội Chữ thập đỏ thành phố và xã Hòa Long khen thưởng 05 tập thể, 08 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2018./.

 

                      Bích Liên