Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Tổng kết công tác tuyên giáo thành phố Bà Rịa năm 2018

 

          Sáng ngày 26/12, Ban Tuyên giáo thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Trần Văn Lợi, Phó Bí thư thường trực thành ủy đến dự

          Năm  2018, Ban Tuyên giáo thành ủy đã tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 99,18%,  hộ nhân dân đạt 92,16%. Kịp thời xử lý, phản bác các dư luận xấu trên các trang mạng xã hội. Tổ chức các hội nghị chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt tham mưu kịp thời lãnh đạo thực hiện chuyên đề năm 2018 về "xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng kế hoạch tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII năm 2018 với khẩu hiệu hành động " Đảng bộ thành phố Bà Rịa xây dựng phong cách làm việc; phong cách lãnh đạo dân chủ, quàn chúng, nêu gương, khoa học, năng động, sáng tạo, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà Nước". Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, biểu dương 26 tập thể, 61 cá nhân tiêu biểu.

          Trong năm 2018, công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố tập trung vào các nhiệm vụ: chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội tại địa phương; Tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2019; Tổ chức kịp thời việc quán triệt,  học tập các chỉ thị, nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành trung ương đảng khóa XII. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên thành phố và cơ sở….

          Tại hội nghị, Ban Thường vụ thành ủy Bà Rịa đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018 ./.

                  Quốc Lương