Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 cụm xã phường thành phố

Ngày 25/12, UBND phường Phước Hưng, cụm trưởng cụm thi đua xã, phường thuộc thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và đề ra phướng hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Năm 2018, các phường xã thuộc thành phố Bà Rịa đã triển khai phát động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua. Chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.. đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Các phường, xã đã thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, gắn với các phong trào thi đua như : "Thành phố Bà Rịa cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua " Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2021"; Thi đua thực hiện Chỉ thị  05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua " Doanh nghiệp Bà Rịa hội nhập và phát triển"… Năm 2018, các phường xã đã khen thưởng kịp thời 382 tập thể, 812 hộ gia đình, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào do xã phường phát động.

Qua đánh giá, bình xét phường Long Hương là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua cụm xã, phường năm 2018. hai đơn vị đồng hạng nhì là xã Hòa Long và  phường Long Tâm

Tại hội nghị, 11 phường xã đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung chủ yếu là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực hiện quả. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến trong toàn xã hội từ đó phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững Quốc phòng – an ninh.

Hội nghị đã bầu đơn vị phường Long Hương làm Cụm Trưởng, phường Kim Dinh làm Cụm Phó cụm thi đua xã, phường  năm 2019 ./.

 

Quốc Lương