Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Đại hội đại biểu UBMTTQ phường Kim Dinh nhiệm kỳ 2019 -2024

Sáng ngày 15/01, 120 đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể và nhân dân 5 khu phố về dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tố Quốc phường Kim Dinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2024. Ông Võ Thanh Bình – phó chủ tịch UBMTTQ thành phố đến dự 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tố Quốc phường Kim Dinh đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 05 năm qua, Mặt trận phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 01 tỷ đồng cùng Nhà nước thực hiện bê tông hóa 2.770 m đường giao thông và lắp đặt đèn chiếu sáng với tổng chiều dài 7.875m. Đóng góp gần 750 triệu đồng Quỹ "Vì người nghèo". Địa phương đã trích quỹ và vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây mới và sửa chữa 16 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí trên 636 triệu đồng. Các hội đoàn thể tạo điều kiện cho các hộ khó khăn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho 1.306 lao động; vận động các hộ có kinh tế khá, giúp đỡ trực tiếp các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn về tiền mặt, cây con, giống với số tiền 1,3 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, có193 hộ thoát nghèo.

5/5 khu phố đều xây dựng quy ước, đồng thời phát huy được vai trò dân chủ của nhân dân trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại cộng đồng;  4/5 khu phố có sân luyện tập thể dục thể thao. Toàn phường có 2.040 hộ gia đình văn hóa, đạt trên 98%; 100% khu phố giữ  vững danh hiệu khu phố văn hóa; Phường đạt chuẩn văn  minh đô thị.

Với tinh thần "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả", Đại hội hiệp thương dân chủ bầu Ủy ban Mặt trận Tố Quốc Việt Nam phường Kim Dinh khóa IV gồm 33 ủy viên. Hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tố Quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa lần thứ VI  gồm 11 thành viên./.

 

Kim Liên