Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Hòa Long lần thứ XIII

Ngày 17/01, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Hòa Long tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019 và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Lương Thị Kiều Trang – Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Bà Rịa đến dự.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Hòa Long đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương thức, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc. Nổi bật là đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hàng năm tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 98%, 6/6 ấp đạt chuẩn văn hóa; Xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 5 năm qua, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã vận động xây mới và sửa chữa 55 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn 3,2%. Thực hiện các mô hình vận động quần chúng tại 6 ấp gắn với mô hình dân vận khéo "Ấp không rác thân thiện với môi trường", "Cảnh quan môi trường ấp thông thoáng và sạch đẹp".

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận tổ quốc xã Hòa Long tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đạo tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận, thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện giảm nghèo bền vững.

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu  35 thành viên vào Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Hòa Long nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

 

Bích Liên