Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

HĐND Thành phố Bà Rịa giao ban tháng 01/2019

Ngày 25/01 Thường trực HĐND thành phố Bà Rịa tổ chức cuộc họp giao ban với Thường trực UBND, UBMTTQ thành phố; trưởng phó các ban HĐND, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố; trưởng các phòng ban của thành phố có liên quan và lãnh đạo UBND các xã phường để thông qua chương trình công tác của HĐND thành phố năm 2019

Tại cuộc họp giao ban, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND thành phố thông qua dự thảo chương trình công tác của HĐND thành phố trong năm 2019, với trọng tâm là sẽ tổ chúc 04 kỳ họp vào các tháng 3, tháng 6, tháng 8 và tháng 12/2019; Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề về các nội dung: Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; Việc cấp phát, chi trả chế độ theo quy định đến đối tượng chính sách; việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, hổ trợ hộ nghèo về nhà ở, kết quả giảm nghèo từ từ đầu giai đoạn đến năm 2019; việc thực hiện các quy định chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biến chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của UBND thành phố; kiểm tra, giám sát thực tế theo nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân….  Song song đó, thực hiện công tác tiếp công dân theo lịch hàng tuần và xem xét, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của cử tri. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ mười một và kỳ họp thứ mười ba.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe Lãnh đạo UBND thành phố trình bày về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cảu cợ xã Long Phước theo kiến nghị của UBND xã ; phòng Tài chính – kế hoạch báo cáo việc bố trí kinh phí cho các trung tâm văn hóa thề thao – học tập cộng đồng xã phường; phòng Tài nguyên và Môi trường  bao cáo công tác quản lý đất công, kết quả xử lý đối với điểm tập kết cát xây dựng không phép trên quôc lộ 51.

Quốc Lương