Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành ủy giao ban tháng 01.2019

Ngày 30/01, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa tổ chức cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ tháng 01/2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2019.

Báo cáo của Thành ủy cho biết, trong tháng 01/2019, các ngành kinh tế giữ được sự ổn định và đều so với kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu thương mại – dịch vụ tăng 30%, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 14% so với củng kỳ. Công tác quản lý ngân sách được thực hiện chặt chẽ với tổng thu ngân sách trong tháng là 66,4 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch năm. Tập trung triển khai các hoạt động Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 như: trang trí, vệ sinh đường phố, tạo cảnh quan đô thị; xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi. Thực hiện trợ cấp ưu đãi, trợ cấp, thăm và tặng quà đối tượng chính sách trong dịp tết Nguyên đán,... cho hơn 17,2 nghìn lượt đối tượng với tổng số tiền 16,5 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định; Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019 đúng theo luật định, đảm bảo chất lượng.

Thành ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm 2019 "xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Củng cố, kiện toàn, cấp ủy và thường vụ cấp ủy đảng bộ Quân sự và chi, đảng bộ một số phường xã, cơ quan.

Trong tháng 02/2019, thành phố tập trung triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, cung ứng đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu tiêu dùng; tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng 03 xã nông thôn mới. Chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn. Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề và viết "sổ đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019"./.

 

Quốc Lương