Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2019

Sáng ngày 25/01, Thành phố Bà Rịa tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2019. Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bà Rịa chủ trì hội nghị.

Ngay từ tháng 06/2018, thành phố Bà Rịa đã tổ chức đăng ký bổ sung cho 100% thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27; qua công tác xét duyệt 02 cấp và sơ tuyển sức khỏe có 643 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ. Để đảm bảo tính công bằng, khách quan, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã tổ chức bình cử ra dân và thâm nhập đối với 223 thanh niên đủ sức khoẻ lên đường nhập ngũ. Hiện nay, các đơn vị nhận quân đã lên danh sách 172 thanh niên.

 Năm 2019, thành phố Bà Rịa được giao chỉ tiêu tuyển chọn 172 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó giao Công an tỉnh 27 thanh niên, giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 48 thanh niên; Sư đoàn bộ binh 302 là 85 thanh niên; Biên phòng tỉnh 10 thanh niên; Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 là 02 thanh niên. Trong 172 thanh niên nhập ngũ năm nay có 03 đảng viên.

Tại buổi lễ phát lệnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bà Rịa phân bổ chỉ tiêu giao quân năm 2019 cho 11 xã, phường. Theo đó, ngay trong ngày, các phường- xã cũng đã phát lệnh gọi nhập ngũ cho 172 thanh niên, sau đó sẽ tiến hành thăm hỏi, tặng quà và động viên những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm lên đường nhập ngũ.

Lễ giao quân năm 2019 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 21/02/2019.

                                                         

Phúc Thành